Feb 28, 2021
107 Views
Comments Off on މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވާންވީ ދަރިންނަށް ދަރިން ލިބޭ އުމުރާއިމެދަކު ނޫނެވެ! މަސައްކަތްކުރަންވީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބުކޮށްދޭށެވެ!
0 0

މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވާންވީ ދަރިންނަށް ދަރިން ލިބޭ އުމުރާއިމެދަކު ނޫނެވެ! މަސައްކަތްކުރަންވީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބުކޮށްދޭށެވެ!

Written by

އަހަރެންގެ ދެވަނަ ފިރިހެންދަރިފުޅު ކައިވެނިކުރީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. ކައިވެނީގެ 2 ވަނަ އަހަރު، އޭނާގެ އުމުރުން 20 އަހަރުގައި އަހަރެން ސިއްސުވައިލިއެވެ. އެއީ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ވާހަކަބުނުމުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ލިބެން އުޅޭކަމަށް ބުނި ދަރިފުޅަކީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ މާމަ ދަރިފުޅެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރަކީ 38 އަހަރެވެ. އުފާވެރިކަންވެސް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އެއީ ދަރިފުޅުގެ އެހައި ހަގު ުމުރުގައި ދަރިއަކު ލިބޭތީއެވެ. ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ދެމިއޮވެދާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭތީއެވެ. އެހައި ހަގު އުމުރުގައި ކުދިން ލިބުމުން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.