Feb 28, 2021
151 Views
Comments Off on މުލީ އެއާޕޯޓު އެއް އަހަރު ތެރޭ އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
0 0

މުލީ އެއާޕޯޓު އެއް އަހަރު ތެރޭ އަޅަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

Written by

މ. މުލީ އެއާޕޯޓު ޑިޒައިންކޮށް، އެއް އަހަރު ތެރޭ އަޅާ ނިންމަން ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީ އިން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.އެ މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުން ބަލާ އިރު މ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ އެކަހެރިކޮށް އޮތް އަތޮޅު ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.