Feb 28, 2021
160 Views
Comments Off on ފިޒީ ބުއިންތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރޭ: ދިރާސާ
0 0

ފިޒީ ބުއިންތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރޭ: ދިރާސާ

Written by


ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ފިޒީ ބުއިންތަކަކީ ވަރަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނާލަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ މިއީ އެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ބުއިން ތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ހަކުރު އެކުލެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ބޯލަން އަނގަޔަށް މީރުނަމަވެސް މިއީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.