Feb 28, 2021
1351 Views
Comments Off on ދަރިންގެ އަޚްލާޤް ގޯސްވެ، ހަލާކުވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބަކީ އެދަރިންގެ މައިންބަފައިން،
0 0

ދަރިންގެ އަޚްލާޤް ގޯސްވެ، ހަލާކުވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބަކީ އެދަރިންގެ މައިންބަފައިން،

Written by


އިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.
((ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ބައްޕަގެ ޙައްޤު އަދާކުރިތޯ ދަރިއާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދަރީގެ ޙައްޤު އަދާކުރިތޯ ބައްޕައާއި، ﷲތަޢާލާ ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. ފަހެ ބައްޕައަށްޓަކައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.