Feb 28, 2021
143 Views
Comments Off on ދާއިމީ ބައްޔެއްގަ އެނދުމަތިވެފައިވާ މީހާވެސް ދުޢާކުރުން ހުއްޓާނުލުމުން ދެއްވަވާ ނިޢްމަތްތައް ހީވެސް ނުކުރެވޭވަރަށް މަތިވެރިވާނެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ދާއިމީ ބައްޔެއްގަ އެނދުމަތިވެފައިވާ މީހާވެސް ދުޢާކުރުން ހުއްޓާނުލުމުން ދެއްވަވާ ނިޢްމަތްތައް ހީވެސް ނުކުރެވޭވަރަށް މަތިވެރިވާނެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ ދާއިމީ ބައްޔެއްގައި އެނދުމަތިވެފައި ތިބެން ޖެހިފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ ދެން ގަދަނުވާނެ ކަމަށެވެ. ބައްޔަކީ ދާއިމީ ބައްޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެވޭނެ އިތުރުފަރުވާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މިޙާލަތުގައި ބައެއް މީހުން އެބަ ދުޢާކުރުން ހުއްޓައިލައެވެ. ދެން ތިމާ ގަދަނުވާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި ޢާއިލާގެ މީޙުންނާއި ރައްޓެހިންވެސް އެބަ ދުޢާކުރުން ހުއްޓައިލައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.