Feb 28, 2021
102 Views
Comments Off on ލަހުން ހުށަހެޅުމުން އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަތް
0 0

ލަހުން ހުށަހެޅުމުން އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަތް

Written by

ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި ގިނަ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ހައިކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ނިންމައިފި އެވެ.އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރިކަން ޕީޖީ އޮފީހުން ހުށަހެޅީ ފެބުރުއަރީ މެދު ތެރޭގަ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.