Feb 28, 2021
150 Views
Comments Off on ލޯބިން ޗެޓްކުރި ލޯބިވެރިޔާ އާ ކައިވެނިކުރެވޭއިރު ބޮޑުތަނުން މީހާ ބަދަލުވެފަ ހުރުމުން ހިތާމަކުރަންޖެހުން ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ލޯބިން ޗެޓްކުރި ލޯބިވެރިޔާ އާ ކައިވެނިކުރެވޭއިރު ބޮޑުތަނުން މީހާ ބަދަލުވެފަ ހުރުމުން ހިތާމަކުރަންޖެހުން ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

މިހާރުގެ އުޞޫލަކަށްވެފައި މިއޮންނަނީ ފޯނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަސީލަތަކުން ޗެޓްކޮށްގެން ޙަޔާތަށް ބައިވެރިއަކު ހޯދުމެވެ. ތިމާ އެންމެ ހިތް އެދޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކައި މެސެޖުކޮށް އަދި އެހެންވެސް ކަންކަން ކުރާ މީހަކާއި އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަންވީއެވެ. ކައިވެނިކުރާތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްވެސް ނުވަނީސް މިއެނގެނީ ކުރިން ޗެޓް ކުރި މީހާގެ ސިފަތަކާ ކައިވެނީގެ ބައިވެރިޔާގެ ސިފަތަކާއި ދިމާނުވާކަމެވެ. މޫނު އެއްގޮތްވެފައި ހަށިގަނޑު އެއްގޮތް ނަމަވެސް ޢަމަލުތަކާއި އަޚްލާޤް މުޅިން ތަފާތުކަމެވެ. ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ހުރި މަޑުމައިތިރިކަމާއި ކެތްތެރިކަން ދިރއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ނެތްކަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމެއް ނެތްކަމާއި އިންސާނުންނަށް ރަޙުމްކުރުން ކުޑަކަމެވެ. ޗެޓްކުރާއިޮއރު ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވަ ކިތަންމެހައި ލޯބިވެފައި އޯގާތެރިނަމަވެސް މިހާރު އިވެނީ އަމުރުވެރި ބަސްތައްކަމެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.