Feb 28, 2021
72 Views
Comments Off on ﷲ ގެ ސިފަފުޅުތަކާމެދު އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ
0 0

ﷲ ގެ ސިފަފުޅުތަކާމެދު އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ

Written by


تفصيل ކޮށް ނުވަތަ إجمال ކޮށް، إثبات ކޮށް ނުވަތަ نفي ކޮށް ދެންމެ މިބަޔާންކުރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެ ސިފަފުޅަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަހަރުމެންގެ ޢަޤީދާއަކީ އަހުރެމެންގެ ربގެ ފޮތާއި، އަހުރެމެންގެ ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތަށް އިޢުތިމާދުކުރުމެވެ. (އެބަހީ މިދެ އަސްލުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.