Mar 1, 2021
235 Views
Comments Off on ހޯމް ކިޗަންގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި 2 hr
0 0

ހޯމް ކިޗަންގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި 2 hr

Written by

ބަދިއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ “ހޯމް ކިޗަން” ގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، އެ ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތިން 30 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ.
މި ޕްރޮމޯޝަން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ބަދިގޭގެ ތެލި ސެޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއި އަލަށް ފްލެޓަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުންޏެވެ.
މި ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.
ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ބްރޭންޑްތަކާއި އާދައިގެ ކޮލިޓީގެ ބްރޭންޑްތައް ވެސް މި ފިހާރައިން ލިބޭނެ އެވެ.
ރޯޔަލް އާއި ޑެލްކާސާ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެ އެވެ. އަދި މި ދެ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސާމާނުން 5-30 ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ހިލޭ ހަދިޔާ ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

Source link

Article Categories:
Business

Comments are closed.