Mar 1, 2021
215 Views
Comments Off on ނަޝީދު މަލީހަށް ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާވެސް ކުރާނެ ކަމަށް
0 0

ނަޝީދު މަލީހަށް ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާވެސް ކުރާނެ ކަމަށް

Written by

ސައިންސް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ވާހަކަ ދެއްކެވިތޯ ބައްލަވަން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާކުރަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.މަލީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން ލިބުނު ފަހު ފުރުސަތުގައި މަލީހު ވަނީ ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބިރުދައްކައި އިސްތިއުފާ ދޭން މަޖުބޫރު ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.