Mar 1, 2021
1412 Views
Comments Off on ބަންޑުން އޮވެ ނިދުން ރަސޫލް (ޞޢވ) ވަނީ މަނާ ކުރައްވަވާފަ!
0 0

ބަންޑުން އޮވެ ނިދުން ރަސޫލް (ޞޢވ) ވަނީ މަނާ ކުރައްވަވާފަ!

Written by


ބަންޑުން އޮވެގެން ނިދުމަކީ ގޯސްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލަށް ކުރުކޮށް ދެވޭނެ ޖަވާބަކީ “އާނއެކެވެ.” ބަންޑުން އޮވެގެން ނިދުމަކީ ސިއްޚީގޮތުން އެތަކެއް ގެއްލުން ހުރިކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނީ ނަޒަރަކުން ބެލިޔަސް އެއީ ގޯސް ކަމެކެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން…



އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.