Mar 1, 2021
328 Views
Comments Off on ބުނެވޭ ނުބައި ބަސްތައް- ކައިވެނި ރޫޅެން މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު!
0 0

ބުނެވޭ ނުބައި ބަސްތައް- ކައިވެނި ރޫޅެން މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު!

Written by

އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއްކަމަށް މިހާރު ވެފައި މިއޮތީ އެކަކު އަނެކަކަށް ބުނެވޭ ނުބައި ބަސްތަކެވެ. ކިރިޔާ ކަމެއް މެދުވެރިވާއިރަށް ރުޅި ގަދަވެ ދުލުން ބުނެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސްތަކެވެ.  ކަނޑިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޒަޚަމްތައް ފަސޭހަވުމުން އެކަމުގެ ހަނދާން ނެތިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ދުލުން ބުނެވޭ ބަސްތަކުން ހިތުގައި އުފެދޭ ޒަޚަމްތައް ފިލުވައިލުމަކީ މަދުމީހަކަށް ނޫނީ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ފަހަރެއްގައި ދެމަފިރިންކުރެ އެކަކު ނުބައި ބަސްބުނުމުން އަނެކާ މަޑުން ހުރެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް މަދު މީހަކަށް ނޫނީ އެކަން ހިތުން ފިލުވައެއް ނުލެއެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.