Mar 1, 2021
206 Views
Comments Off on ކިތަންމެ ކުޑަކަމަކަށް އެދިގެން ދުޢާކުރިނަމަވެސް އެކަމަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ދީގެން ދުޢާކުރަން އާދަކުރާށެވެ!
0 0

ކިތަންމެ ކުޑަކަމަކަށް އެދިގެން ދުޢާކުރިނަމަވެސް އެކަމަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ދީގެން ދުޢާކުރަން އާދަކުރާށެވެ!

Written by

މިއަދަކީވެސް ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހަކީ ދުޢާކުރުން ގިނަކުރަންޖެހޭ ދުވަހެކެވެ. ދުވަހުގައި ހިމެނޭ ދުޢާޢިޖާމަކުރައްވަވާ ވަގުތުގައި ދުޢާކުރެވިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެދުޢާ ޢިޖާބަކުރައްވަވާނެތެވެ. އެހެންކަމުން މިބަޔާންކުރަނީ ދުޢާކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ނަމަވެސް، ކިތަންމެ ކުޑަކަމަކަށް އެދިގެން ދުޢާ ކުރާނަމަ އެއީ ކުޑަ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ! ދުޢާ ކުރުމަކީ ހަމަ ހުރެފައި ކޮށްލާ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނުހަދާށެވެ. އެހެނީ ދުޢާ ކުރުމުގެ ކުރިން ވުޟޫކޮށް ދެ ރަކްޢަތް ނަމާދެއް ކުރުމަށް ރަސޫލް (ﷺ) ހަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިކަން ސާބިތުވެފައިވާތީއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.