Mar 1, 2021
302 Views
Comments Off on ކުޑަކުދިން އިސް ސަފަށް އަރައިފިނަމަ އެކުދިން އެތަނުން ބޭލުމެއް ބޮޑެތި މީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ: ޝައިޚް އަޙްމަދު ނާޒިލް
0 0

ކުޑަކުދިން އިސް ސަފަށް އަރައިފިނަމަ އެކުދިން އެތަނުން ބޭލުމެއް ބޮޑެތި މީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ: ޝައިޚް އަޙްމަދު ނާޒިލް

Written by

“މިސްކިތުގެ އިސް ސަފުގެ ދަރުމައަށް އެދޭމީހާއަށް އޮތީ މާއިރާ މިސްކިތަށް ދިއުމެވެ! ކުޑަކުދިން އިސް ސަފަށް އަރައިފިނަމަ އެކުދިން އެތަނުން ބޭލުމެއް ބޮޑެތި މީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ!

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.