Mar 1, 2021
157 Views
Comments Off on އެހެން މީހުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރައްވަވާތޯ ދުޢާ ކުރާށެވެ! ތިބާއަށް ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރައްވަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ
0 0

އެހެން މީހުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރައްވަވާތޯ ދުޢާ ކުރާށެވެ! ތިބާއަށް ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރައްވަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ

Written by

މީހަކަށް ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމަކަށް ޙަސަދަވެރިނުވެ އެމީހާ އަށް އަދިވެސް ނިޢްމަތް އިތުރުކުރެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރާށެވެ! އެއިރުން ތިމާއަށް ތަނަވަސްކަން އިތުރުކޮށްދެއްވެވުން އެދިވަޑައިގެން މަލާއިކަތުން ދުޢާކުރައްވަވާނެތެވެ. އެދުޢާގެ ސަބަބުން ތިމާގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމަށް އުންމީދުކުރާށެވެ!ޙަޤީޤީ މުއްސަނދިކަމަކީ ދުނިޔޭގައި ލިބޭ މުއްސަނދިކަމެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤީ މުއްސަނދިކަމަކީ ތަޤްވާވެރިކަން އިތުރުވުމެވެ. ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުން ގިނަވުމެވެ. އެކަން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ ނަމަ ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދިކަން ނުލިބިގެން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭކަށް ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. ސުވަރުގެ ވަންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަވާނީ ދުނިޔެމަތީގައި ފަޤީރުންކަން އެނގެން އޮތް އިރު ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމަށް ދަހިވެތިވާންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.