Mar 1, 2021
218 Views
Comments Off on އެކުވެރިންނާ މިސުވާލުކޮށް ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ! ރަމަޟާންމަސް ގާތްވަނީ – ރޯދަތައް ޤަޟާކޮށް ހަމަކޮށްފިންތަ؟
0 0

އެކުވެރިންނާ މިސުވާލުކޮށް ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ! ރަމަޟާންމަސް ގާތްވަނީ – ރޯދަތައް ޤަޟާކޮށް ހަމަކޮށްފިންތަ؟

Written by

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށެން ދާދި ގާތްވަނީއެވެ. ތަފާތު ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެ މިދިއަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުން އެއްވެސް ރޯދައެއް ގެއްލިފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހު ވަގުތަށް މަޑުނުކޮށް އަވަހަށް ޤަޟާކޮށް ނިންމާށެވެ! ހަމައެއާއިއެކު ރޯދަ ދޫކުރަން ޖެހިގެން ފިދުޔަ ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަ އޮތީ އެކަންވެސް އަވަސްކުރުމެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.