Mar 1, 2021
204 Views
Comments Off on މިއަހަރަކީ ބެލެނިވެރިންނާ ދަރިން ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފަށާ އަހަރަކަށް ހަދަމާތޯ!
0 0

މިއަހަރަކީ ބެލެނިވެރިންނާ ދަރިން ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފަށާ އަހަރަކަށް ހަދަމާތޯ!

Written by

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު މާދަމާއަކީ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި މިއަހަރަށް ދެވަހެވެ. އޮންލައިންކޮށް ހިންގި ކްލާސްތައް ސްކޫލްތަކުގެ ކްލާސްރޫމްތަކުން ފަށާދުވަހެވެ. މިހާރު އޮންނަގޮތުން ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރަށް ކަސްރަތަށް ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދަން ޖެހެއެވެ. ވީމާ ފަތިހާ ބެލެނިވެރިން ހޭލާނެއެވެ. ހޫނުފެން ޖަހައިގެންވެސް ދަރިން ހޭލައްވައި 6.00 އަށް ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާނެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.