Mar 1, 2021
170 Views
Comments Off on މިއަދުގެ ޚުޠުބާ ތައުލީމީވަޒީރާ ޕްރިންސިޕަލުން އަޑުއެހިބާ؟
0 0

މިއަދުގެ ޚުޠުބާ ތައުލީމީވަޒީރާ ޕްރިންސިޕަލުން އަޑުއެހިބާ؟

Written by

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ ދިރާސީ އަުއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމު މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފަށާތީ އެކަމަށެވެ. ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ދަރިވަރުންނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ރަސޫލް ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ، ދީނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ ބައަކަށް ހަދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ސުވާލަކީ ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ހުރަސްއެލޭގޮތަށް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ދަރިވަރުންނަށް އެ ދސްކޮށްދެވެނީ ޚިޠުބާގައި ބަޔާންކުރި ކަންކަން ހެއްޔެވެ؟ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ތަރުބިއްޔަތު ދަރިންނަށް ނުދެވޭނަމަ ދެވޭ ތައުލީމުން ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނީ ކޮން ފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.