Mar 1, 2021
128 Views
Comments Off on ފައްތާހުގެ “ހައްދު” ގެ އާޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި
0 0

ފައްތާހުގެ “ހައްދު” ގެ އާޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

Written by

7 ޖެނުއަރީ 2018

ފައްތާހުގެ “ހައްދު” ގެ އާޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.