Mar 1, 2021
104 Views
Comments Off on ދިރާގު ސްޓްރީމިން އެޑްއޮންތަކަށް ސްޕޮޓިފައި އިތުރުކޮށްފި
0 0

ދިރާގު ސްޓްރީމިން އެޑްއޮންތަކަށް ސްޕޮޓިފައި އިތުރުކޮށްފި

Written by

ދިރާގު ސްޓްރީމިން އެޑް-އޯންސްއަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން އެޕް ކަމަށްވާ “ސްޕޮޓިފައި” އިތުރުކޮށްފި އެވެ.ދިރާގުން ބުނީ ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ސްޓްރީމިން އެޑް-އޮންސް، ޕްރީޕެއިޑް ސްޓްރީމިންގ ޕާކްސް އަދި ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ އިތުރުން މަމެން ސްޓްރީމިން އެޑްއޮންސްގައި މިހާރު ސްޕޮޓިފައި ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.