Mar 1, 2021
160 Views
Comments Off on ދުނިޔޭގަ ހުރެ ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަން އިޙްޞާޞްކުރަން ބޭނުންނަމަ ދަމުނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ!
0 0

ދުނިޔޭގަ ހުރެ ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަން އިޙްޞާޞްކުރަން ބޭނުންނަމަ ދަމުނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ!

Written by

މިރޭ ވާހަކަ ދައްކައިލަން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރެވެސް އެމީހަކަށް ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން އިޙްޞާޞްކުރަން ބޭނުންނަމަ ކުރަން އޮތް މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެއަޅުކަމަކީ ދަމުނަމާދުކުރުމެވެ. ދަމުނަމާދުކުރުމާއިމެދު އޮތް ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެންހުރި ކަންކަމަށް ބަލާށެވެ! “ދަމުނަމާދަށް ރައްކައުތެރިިވާށެވެ! އެއީ ކުރިން އުޅުނު ޞާލިޙް ހެޔޮ ލަފާ މީހުންވެސް ކުރި އަޅުކަމެކެވެ. ދަމުނަމާދުގެ ސަބަބުން ތިބާ ﷲ ތައާލާ އާއި ކުއްތަންވުން އިތުރުވާނެއެވެ. ދަމުނަމާދުކުރުމުން ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވަވާނެތެވެ. އަދި ފާފަކުރުމުން މީހާ ސަލާމަތްކުރައްވަވައިދެއްވަވާނެތެވެ!” 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.