Mar 1, 2021
134 Views
Comments Off on “ތޭޖާސް” ގައި ކަންގަނާ އަކީ ވައިގެ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް
0 0

“ތޭޖާސް” ގައި ކަންގަނާ އަކީ ވައިގެ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް

Written by

މި މަހު ޝޫޓިން ފަށާ ފިލްމު “ތޭޖާސް” ގައި ކުޅޭނީ ސިކް އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި އެފަދަ ރޯލެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ވާހަކަ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށް އޭނާ ބުނީ “ތޭޖާސް” ގައި އޭނާ ކުޅޭ ކެރެކްޓާގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ތޭޖާސް ގިލް ކަމަށާއި ފިލްމުގައި ކުޅެން ޖެހެނީ ސިކް ކެރެކްޓާއެއްކަން އެނގުމަކީ ވަކިން ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމަކީ ރޯނީ ސްކްރޫވާލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ސަރުވޭޝް މެވާރާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އިންޑިއާގެ ވަތަނީ ރޫހުގެ ފިލްމެކެވެ. “ތޭޖާސް” ގެ ޝޫޓިން މި މަހު ފަށަން ތައްޔާރުވި ނަމަވެސް މީގެ އިތުރު ކާސްޓުންނަކީ ކޮބައިކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

ކަންގަނާ ބުނީ އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ މަހުގައި “ތޭޖާސް” ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ ވެސް ހާއްސަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މި މަހުގެ 23 އަކީ ކަންގަނާގެ 33 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ.

“ތޭޖާސް” ގެ މަސައްކަތަށް އޭނާ ހުސްވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކްޝަން ފިލްމު “ދާކަޅް” ގެ ޝޫޓިން ނިންމައިލުމަށް ފަހު އެވެ.

ކަންގަނާ މި އަހަރު ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ އަންނަ މަހުގެ 23 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ “ތަލައިވީ” އިންނެވެ. “ދާކަޅް” ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ އޮކްޓޯބަރު 1 ގަ އެވެ.

“ތޭޖާސް” އަކީ މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާނެ ފިލްމެއް ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.Source link

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.