Mar 1, 2021
152 Views
Comments Off on ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް 2021 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
0 0

ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް 2021 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

Written by

ސާކް ކަލްޗުރަލް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން މިއަހަރުގެ މެއި 04 ން 09 ށް ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ”ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް 2021“ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.”ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް 2021“ ގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 01 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އެންސީއޭއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށައަޅަން ޖެހެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.