Mar 1, 2021
191 Views
Comments Off on ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މަރުގައި ރަހައެއް ވެއެވެ!: މުފްތީ މެންކް “ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނެ އެއްޗެކެވެ…!”‍ – ޤުރްއާން
0 0

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މަރުގައި ރަހައެއް ވެއެވެ!: މުފްތީ މެންކް “ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނެ އެއްޗެކެވެ…!”‍ – ޤުރްއާން

Written by

ކޮންމެ ނަފްސަކީ މަރުވާނެ މީހެކެވެ. ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާންޖެހޭނެ މީހެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ﷲ ތައާލާގެ ވަހީބަސްފުޅަށް ވިސްނައިލާށެވެ! “ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނެ އެއްޗެކެވެ….” _(އާލްޢިމްރާން: 185) 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.