Mar 2, 2021
295 Views
Comments Off on ނިކަމެތިވެ ކުރާ ކޮންމެ ދުޢާއެއްވެސް ވަގުތުން ﷲ އައްސަވައިވޮޑިގެންވާކަން މިނިކަމެތި އަންހެނާގެ ދުޢާއިންވެސް މިވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފަ!
0 0

ނިކަމެތިވެ ކުރާ ކޮންމެ ދުޢާއެއްވެސް ވަގުތުން ﷲ އައްސަވައިވޮޑިގެންވާކަން މިނިކަމެތި އަންހެނާގެ ދުޢާއިންވެސް މިވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފަ!

Written by

އެކަނބުލޭގެ ރަސޫލް (ﷺ) ގެ އަރިއަހަށް ވަޑައިގެންނެވީ އާދައިގެކަމެއްގައެވެ. ނޫނެވެ. ޅަފަތުންސުރެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ފިރިމީހާ، އަނބިމީހާ މުސްކުޅިވި ދުވަހު ފިރިމީހާގެ މަންމައާއި އަނބިމީހާ އާއި އެއްފަދަ ކުރުމުން ރަސޫލް (ﷺ) އަށް އެކަމުގެ ޝަކުވާ ދެންނެވުމަށެވެ.ޝަކުވާ ދެންނެވީ ގަނޑުވަރުކޮޅުގައި އިންނަވަނިކޮށެވެ. ގަނޑުވަރުކޮޅެވެ ބުނުމުން އެއީ މިޒަމާނުގެ ބޮޑު އެނދެއްގެ ބޮޑު މިނެވެ. އެތަނުގައި ޢައިޝަތުގެފާނު އިންނެވިއެވެ. ޢައިޝަތުގެފާނަށް އެ ޝަކުވާ އިވިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަގުތުން އަޑު އައްސަވައި ވަގުތުން ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ އާޔަތެއް ބާވައިލެއްވެވިއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.