Mar 2, 2021
265 Views
Comments Off on ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ 5 ކަމެއް!
0 0

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ 5 ކަމެއް!

Written by

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން މިފާހަގަކޮށްލަނީ 5 ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަކަމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ އެންމެ މަތިވެރިވަންތަކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުކަން ޔަޤީންކޮށްގެން ކިޔެވުމެވެ. އެފޮތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮންމެ ކަމަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަސްފުޅުކަން ހިތުގެ އަޑިން ޔަޤީންކޮށްގެން ކިޔެވުމެވެ. ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.