Mar 2, 2021
241 Views
Comments Off on ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ 5 ކަންތައް – ޙަދީޘުން
0 0

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ 5 ކަންތައް – ޙަދީޘުން

Written by

ރަސޫލް ﷺ ވަނީކަންކަމުގައި އިންސާނާ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ 5 ކަންތައް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވައިފައެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ ބާރުގަދަ މުއްމިންއެވެ. ހުނަރެއް ލިބިފައިވުމެވެ. އަދި އެކަމެއް މޮޅަށްކުރަން އެނގިފައިވުމެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މީގެތެރޭގައި އީމާންކަމުގައި ވަރުގަދައަށް ސާބިތުވެހުރުންވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރާއިގެން ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރުންވެސްހިމެނެއެވެ. އެފަދަ މީހާ އެފަދަ ކަމެއް ލިބިފައިނުވާ މީހަކަށްވުރެ މަތިވެރިއެވެ. ބާރުގަދަ މުއްމިނަކީ އެމީހެއްގެ ފަންނުން އެންމެ މޮޅަށް އުނގެނިގެން ހުންނަ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ދެ މީހުންނަކީވެސް ރަނގަޅު ދެމީހުންނެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.