Mar 2, 2021
240 Views
Comments Off on އަބޫބަކުރުގެފާނާ ޢުމަރުގެފާނާ ދެބޭކަލުންގެ ދެދަތްޕުޅުދޭތެރޭގަ އަޅެއްގެ މަސް ތާށިވެފަ ހުރިކަމުގެ ޙަދީޘްފުޅު- އަހަރެމެންގެ ޙާލަކީ ކޮބާ؟
0 0

އަބޫބަކުރުގެފާނާ ޢުމަރުގެފާނާ ދެބޭކަލުންގެ ދެދަތްޕުޅުދޭތެރޭގަ އަޅެއްގެ މަސް ތާށިވެފަ ހުރިކަމުގެ ޙަދީޘްފުޅު- އަހަރެމެންގެ ޙާލަކީ ކޮބާ؟

Written by

އެއްދުވަހަކު މިއުންމަތުގެ އެންމެ އިސް ދެ ޚަލީފާއިންކަމުގައިވާ އަބޫބަކުރުގެފާނާއި ޢުމަރުގެފާނަށް އަޅަކާއިމެދު ވަރަށް ނުހަނު ކުޑަކުޑަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެވުނެވެ. އެކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން ދެބޭކަލުން ރަސޫލް ﷺ ގެ އަރިއަހަށް ވަޑައިގަތުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވީ ކީކޭކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ “އޭނާގެ މަސް ތިއަ ބޭކަލުންގެ ދެދަތްޕުޅު ދެމެދުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ” ކަމަށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.