Mar 2, 2021
2403 Views
Comments Off on އަތުގަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ނަމަވެސް ރޭއަޅުކަމާ އެހެން އަޅުކަންކުރުމުގަ އެންމެ ކުރީގަ ހުރި މީހަކު ކުއްލިއަކަށް މިލިއަނަރަކަށްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ!
0 0

އަތުގަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ނަމަވެސް ރޭއަޅުކަމާ އެހެން އަޅުކަންކުރުމުގަ އެންމެ ކުރީގަ ހުރި މީހަކު ކުއްލިއަކަށް މިލިއަނަރަކަށްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ!

Written by

އަޅުކަންކުރަންވީ ދުނިޔޭގައި މިލިއަނަރަކަށްވުމަކަށް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެކަމަށް ބަލައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ. މިކިޔައިދެނީ އޭނާއަށް ވެވުނު އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އޭނާ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެކަމަށް ބަލައި އާޚިރަތްދުވަހަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިއަ، އަތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ނިކަމެތި ފަޤީރަކު ހަމަކުއްލިއަކަށް މިލިއަނަރަކަށް ބަދަލުވިގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަޤީރެކެވެ. ނިކަމެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނަމާދުކުރެއެވެ. ސުންނަތް ރޯދަވެސް ހިފައެވެ. ޤަވާއިދުން ދަމު ނަމާދުވެސް ކުރެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.