Mar 2, 2021
201 Views
Comments Off on ފޭރާމަކީވެސް ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތެކެވެ. ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ގޮތުން މި އަދަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ!
0 0

ފޭރާމަކީވެސް ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތެކެވެ. ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ގޮތުން މި އަދަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ!

Written by

ފޭރާމަކީވެސް ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތެއްކަން ދަނެ ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރާށެވެ. ފޭރާން ދެއްވެވުމުން ފޭރާންލުމާއި، ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމާއި، އިސްރާފު ކުރުމުން އެއްކިބާވާށެވެ. މިއަދަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.