Mar 2, 2021
335 Views
Comments Off on ތެދުބުނުމުން ބައިވެރިޔާ މާފުނުކުރުމުން ކައިވެނި ރޫޅުނު ނަމަވެސް ﷲ ގެ ރަޙްމަތް ލިބިގެންދާނެ! އެކަމުގެ ފައިދާ މާބޮޑުވާނެ!
0 0

ތެދުބުނުމުން ބައިވެރިޔާ މާފުނުކުރުމުން ކައިވެނި ރޫޅުނު ނަމަވެސް ﷲ ގެ ރަޙްމަތް ލިބިގެންދާނެ! އެކަމުގެ ފައިދާ މާބޮޑުވާނެ!

Written by

ދޮގު ބުނުން ޢާންމުވަމުން ގޮސް އެއީ ތިމާއަށް ކުރެވޭ ފާފައެއްކަންވެސް ގިނަބައަކަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ތިބިއިރު ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަވާފައިވަނީ އެއީ ނުބައިވެގެންވާ ބައްޔެއް ކަމަށާއި ދޮގުހެދުން ހުއްޓާލައި ތައުބާނުވެ ތިބި ނަމަ އެބަލި އެމީހެއްގެ ހިތުގައި ބޮޑުކުރައްވަވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެމީހަކަށް އާޚިރަތްދުވަހު ގަދަފަދަ ޢަޛާބާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.ވީމާ ދޮގުބުނުމަކީ ފާފައެއް ނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެއީ ކުޑަކުޑަ ފާފައެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެން އޮތީ ކޮން ގޮތަކުންހެއްޔެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.