Mar 2, 2021
705 Views
Comments Off on ސިފަ ރީތިިކުރަން ކަންކަންކުރުމުން އެބުނެވެނީ ﷲ ތިމާ އުފެއްދެވި ސިފަ ކަމުނުދާކަމަށް! ތިމާއަށް މާފުރިހަމަ ވެވިދާނެކަމަށް!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ސިފަ ރީތިިކުރަން ކަންކަންކުރުމުން އެބުނެވެނީ ﷲ ތިމާ އުފެއްދެވި ސިފަ ކަމުނުދާކަމަށް! ތިމާއަށް މާފުރިހަމަ ވެވިދާނެކަމަށް!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ބައެއް މީހުން ރީތިވުމުގެ ބޭނުމުގައި އޮޕަރޭޝަންތައްކޮށް، ގައިގެ ހަން ބަދަލުކޮށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުން ފަދަ ކަންކަން އެބަކުރެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އުފައްދަވަނީ އެމީހަކު ހުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ސިފައިގައެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހަކު އުފެއްދެވި ސިފަ ބަދަލުކުރަން ކަންކަން ކުރާނަމަ އެބުނެވެނީ ﷲ ތަޢާލާ ތިމާ އުފެއްދެވި ސިފަ ކަމުނުދާކަމަށެވެ. އަދި ތިމާއަށް މާރީތި ސިފައެއް ލިބިގަނެވިދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ކާކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.