Mar 2, 2021
170 Views
Comments Off on ޒާހިދު އީސީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ވެރިއަކަށް އައްޔަން ކުރުމުން މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވެެއްޖެ
0 0

ޒާހިދު އީސީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ވެރިއަކަށް އައްޔަން ކުރުމުން މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވެެއްޖެ

Written by

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން ވަކި ކުރި މުހައްމަދު ޒާހިދު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކޮޕްލައިންސް ބިއުރޯގެ ވެރިއަކަށް އައްޔަން ކުރުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޒާހިދު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޝަކުވާތައް ބަލާ އިސްވެރިއަކަށް އީސީއިން ހަމަޖެއްސުމުން މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ބައެއް މެމެބަރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެ މައްސަލަ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.