Mar 2, 2021
656 Views
Comments Off on ޔަޤީންކަމާއިއެކު ދުޢާކުރަން ޔޫނުސްގެފާނާ އައްޔޫބްގެފާނު ދުޢާކުރެއްވެވި މަގު އިޚްތިޔާރުކޮށް ދުޢާކުރާށެވެ! ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ
0 0

ޔަޤީންކަމާއިއެކު ދުޢާކުރަން ޔޫނުސްގެފާނާ އައްޔޫބްގެފާނު ދުޢާކުރެއްވެވި މަގު އިޚްތިޔާރުކޮށް ދުޢާކުރާށެވެ! ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ

Written by

ޔޫނުސްގެފާނު ފަދަ ބޭކަލުން ދުޢާކުރެއްވެވިފަދައިން ދުޢާ ކުރާށެވެ!  “އިނބަ ރަސްކަލާނގެ މެނުވީ އިލާހަކު ނެތެވެ. އިނބަރަސްކަލާނގެ ހުސްޠޯހިރުވަންތަކަމާއިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިންގެތެރެއިން މިއަޅާވީމެވެ.” (އަލްއަންބިޔާ: 87)

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.