Mar 2, 2021
2154 Views
Comments Off on ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ތަޤްވާވެރިކަން ނެތް ފިރިއަކު ގެއްލުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުންކަން ތަޖުރިބާކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-
0 0

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ތަޤްވާވެރިކަން ނެތް ފިރިއަކު ގެއްލުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުންކަން ތަޖުރިބާކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

Written by

އަަހަރެންގެ އުމުރަކީ މިހާރު 48 އަހަރެވެ. އަހރެން ކައިވެނިކުރީ ވަރަށް ހަގު އުމުރުގައެވެ. ކައިވެންޏަށް ފިރިހެން ދަރިއަކާއި ދެއަންހެން ދަރިންނާއި އަދި އިތުރު 2 ފިރިހެން ދަރިން، ޖުމުލަ 5 ކުދިން ލިބުނެވެ. ދާދި ގާތްގާތުގައެވެ. ފިރިމީހާ އަހަރެން ދޫކޮށްލާފައި ދިއައީ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅަށް 2 އަހަރުވެސް ނުފުރެނީހެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއިހަމައަށްވެސް ފިރިމީހާގެ ކިބައިން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ދަރިން ބަލައި ބޮޑުކުރަން އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ޚަރަދުކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.