Mar 3, 2021
276 Views
Comments Off on ހަމޫދު އާއި ލައިބާގެ ”ހަނގާ“ ރިލީޒްކޮށްފި
0 0

ހަމޫދު އާއި ލައިބާގެ ”ހަނގާ“ ރިލީޒްކޮށްފި

Written by

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހަމޫދު އަޙްމަދު އާއި ކުރިއަރަަމުން އަންނަަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަައިބާ އަޙްމަދު މަހްލޫފްގެ ”ހަނގާ“ ލަވަ މިއަދު ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.