Mar 3, 2021
398 Views
Comments Off on ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް “ކޮފީ” ދުޢާ!
0 1

ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް “ކޮފީ” ދުޢާ!

Written by

ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާންގެ އަރިއަހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ހެނދުނާއި ހަވީރު މި ދުޢާ 3 ފަހަރު ކިޔައިފި މީހަކަށް ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ގެއްލުން ލިބިދާނެ ނުބައި ކޮންމެ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މިފަދައިން ޛިކުރުކުރާށެވެ! ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިދުޢާއަށް “ކޮފީ ދުޢާ”ގެ ނަމުން ނަން ދެއްވަވާފައިވެއެވެ. އެއީ ހެނދުނު ކުރާ ޛިކުރުތަކުގެ ތެރޭގައި މިދުޢާކުރުމުން ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ރައްކައުތެރިކަންލިބިގެންދާކަމަށްޓަކައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.