Mar 3, 2021
209 Views
Comments Off on ހެޔޮލަފާ މޫމިން އަޅުންގެ ފުރާނަ އުޑުގެ މަލާއިކަތުންގެ “ޕެރޭޑް”ގަ ފުރާނަ 7 ވަނަ އުޑަށް އުފުއްލަވާނެ!
0 0

ހެޔޮލަފާ މޫމިން އަޅުންގެ ފުރާނަ އުޑުގެ މަލާއިކަތުންގެ “ޕެރޭޑް”ގަ ފުރާނަ 7 ވަނަ އުޑަށް އުފުއްލަވާނެ!

Written by

މިއީ ހެޔޮލަފާ މޫމިން އަޅުންގެ ފުރާނަ މަލަކުލްމައުތުގެފާނު ހިއްޕަވާހިނދު ކަންކަން ވެގެންދާނެގޮތާއި ކައްވަޅުގައި އެމީހަކަށް މިންވަރުކުރައްވަވާނެ ނިޢްމަތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ޝައުޤުވެރިކަމާއިއެކު ކިޔާލައި ތިބާގެ ފުރާނައަކީ މިފަދައިން ނިޢްމަތްތައް ލިބިގެންދާ ފުރާނައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ!  ހެޔޮލަފާ މީހާގެ ފުރާނައާއި ޙަވާލުވުމަށް މޫނުތައް އަލިވެގެންވާ މަލާއިކަތުންތަކެއް ފައިބައި ވަޑައިގަންނަވާނެނެތެވެ. އެފުރާނައަށްޓަކައި ސުވަރުގެއިން ގެންނަވާ ކަފުނެއް އެބޭކަލުން ގެންނަވާނތެވެ. އެފުރާނައަށްޓަކައި އެބޭކަލުން ސުވަރުގެއިން ހުވަނދު ގެންނަވާނެތެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.