Mar 3, 2021
331 Views
Comments Off on ނަމާދުކުރަން ފެށުމުން ކަންނެތްވެ ފޫހިވާނަމަ ހިތްވަރު އިތުރުކުރަން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން-
0 0

ނަމާދުކުރަން ފެށުމުން ކަންނެތްވެ ފޫހިވާނަމަ ހިތްވަރު އިތުރުކުރަން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން-

Written by

ނަމާދުކުރަން ފެށުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރަން ފެށުމުން އެކަންކަން ކުރަން ފޫހިވޭހެއްޔެވެ؟ ކަންނެތްވޭ ހެއްޔެވެ؟ ފަސްޖެހެވޭހެއްޔެވެ؟ މިކަންކަންވުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކީ ޝައިޠޯނާއެވެ. ޝައިޠޯނާއެ މަސައްކަތްކުރަނީ ތިބާގެ މަގަށް ހުރަސްއެލުމަށެވެ. ޝައިޠޯނާއަށް އިޖާބަދެވިއްޖެނަމަ ތިބާ ކުރިއަށް އެޅި ފިޔަވަޅު އެ އެއެޅެނީ ފަހަތަށެވެ. އެގޮތަށް މެދުވެރިއެވަނީ ޝައިޠާނާގެ ކޮޅު އަދިވެސް ހަމަ ވަރުގަދަކަމުންނެވެ. ތިބާގެ މައްޗަށް ޝައިޠޯނާގެ ބާރު ގަދަކަމުންނެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.