Mar 3, 2021
424 Views
Comments Off on ނުބައި އެކުވެރިންނާ ނުބައި އަވަށްޓެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކަން އެދިގެން ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް!
0 0

ނުބައި އެކުވެރިންނާ ނުބައި އަވަށްޓެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކަން އެދިގެން ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް!

Written by

މިއީ ނުބައި އެކުވެރިންނާއި ނުބައި އަވަށްޓެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކަން އެދިގެން ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެކެވެ. މިދުޢާގެ މާނައިގައިވަނީ:”ޔާ ﷲ! ނުބައި ދުވަސްތަކުންނާއި ނުބައި ރޭތަކާއި ނުބައި ގަޑިތަކާއި ނުބައި އެކުވެރިންނާއި މިއަޅާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ވަށައިގެންވާ ނުބައި އަވަށްޓެރިންގެ ކިބައިން މިއަޅާއަށް ސަލާމަތްކަން ދެއްވަވައިފާނދޭވެ!”  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.