Mar 3, 2021
179 Views
Comments Off on ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮޅުވާލަން އީސީއިން ކުރާ ކަމެއް ދެއްކުމަށް ޝަރީފުގެ ޗެލެންޖެއް މުއާޒަށް
0 0

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮޅުވާލަން އީސީއިން ކުރާ ކަމެއް ދެއްކުމަށް ޝަރީފުގެ ޗެލެންޖެއް މުއާޒަށް

Written by

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮޅުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެންމެ ކަމެއްވެސް ދެއްކެވުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާ ކުރީގެ މެމްބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދުއަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.ޝަރީފް އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންތިހާބު ވަގަށް ނެގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި މިހާރުން ފެށިގެން އީސީއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މުއާޒު ތުހުމަތު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.