Mar 3, 2021
125 Views
Comments Off on އަނަސްގެ މަރު: “ކުޑަކުއްޖާ”ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަނީ
0 0

އަނަސްގެ މަރު: “ކުޑަކުއްޖާ”ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

Written by

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލި މައްސަލައިގައި ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ ކުރި “ކުޑަކުއްޖާ”ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.އަނަސް މަރާލީ ޖުލައި 31، 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަތަރު ސައިކަލެއްގައި ތޫނު އެއްޗެހި ހިފައިގެން އައި އަށް މީހަކަށް ފިލަން އޭނާ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރަށް ވަނުމުން އެތާ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް 24 ފަހަރު ވަޅި ހަރާފައިވެ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.