Mar 3, 2021
158 Views
Comments Off on އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއަށްދާނަމަ ނާޖާއިޒްގޮތުގަ ތިބާލައްވައި ކަންކަން ކުރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަންބޮޑުވާނެ!
0 0

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއަށްދާނަމަ ނާޖާއިޒްގޮތުގަ ތިބާލައްވައި ކަންކަން ކުރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަންބޮޑުވާނެ!

Written by

ތިބާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއަރައިދާނަމަ އެކަމަށް ނަފްރަތުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. ތިބާއަށް ފާޑުވެސް ކިޔާނެއެވެ. އަޅައިވެސްނުލާށެވެ! އަމިއްލައަށް ކުރިއަށްދާން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކުރަމުން ގެންދާށެވެ. ތިބާގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ކަންކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އެފަދަ ކަންކަން ތިބާލައްވައި ކުރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. އެފަދަ މީހުން ތިބާ ކުރިއަރައިދިއުމަކަށް ނުއެދޭނެއެވެ. ބޭނުންވާނީ ތިބާއަކީ އަބަދުވެސް އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމުގައި އުޅެންޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.