Mar 3, 2021
160 Views
Comments Off on އޯލެވެލް އިމްތިހާނުވެސް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ
0 0

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުވެސް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ

Written by

ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު އޯލެވެލް ހަދާ ކުރިންނަށް ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.މިއަަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތައް ހުޅުވައި، ކިޔަވައިދޭ ގައުމުތަކުގައި އިމްތިހާނު ބާއްވައިދޭނެކަން ކޭމްބްރިޖް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.