Mar 3, 2021
246 Views
Comments Off on މަސްޖިދު ސުންނަތްކުރާނެ ވަގުތު ނެތް ނަމަ ރަވާތިބު ސުއްނަތް ކުރާއިރު ދެ ނަމާދަށް އެއްކޮށް ނިޔަތްގަނެ 2 ރަކުޢަތް ކުރުމުން ފުދޭނެ!
0 0

މަސްޖިދު ސުންނަތްކުރާނެ ވަގުތު ނެތް ނަމަ ރަވާތިބު ސުއްނަތް ކުރާއިރު ދެ ނަމާދަށް އެއްކޮށް ނިޔަތްގަނެ 2 ރަކުޢަތް ކުރުމުން ފުދޭނެ!

Written by

ތަޙިއްޔަތުލްމަސްޖިދު (މަސްޖިދު ސުއްނަތު)ގެ ދެ ރަކްޢަތާ ގުޅޭ ސުވާލުނަމާދަށް ދާއިރު މިސްކިތުގައި ތިބި މީހުން ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރަން ފަށާފައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ފަށަން ޖެހޭނީ މަސްޖިދު ސުންނަތްތަ ނޫނީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތޯ؟

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.