Mar 3, 2021
321 Views
Comments Off on މިކުޑަކުއްޖާގެ ދުޢާ ވަގުތުން ޢިޖާބަކުރެއްވެވި! ހައިހޫނުކަމުގަ ތިބި ޢާއިލާއަށް ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ދެއްވެވި!
0 0

މިކުޑަކުއްޖާގެ ދުޢާ ވަގުތުން ޢިޖާބަކުރެއްވެވި! ހައިހޫނުކަމުގަ ތިބި ޢާއިލާއަށް ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ދެއްވެވި!

Written by

މިރޭ މިކިޔައިދެނީ އެންމެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދުޢާ ވަގުތުން އިޖާބަ ކުރައްވައި އިންތިހާއަށް ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ދެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިވާހަކައިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި މީހާގެ ދަރަޖަ އުފުލި ދުޢާ ޢިޖާބަކުރައްވަވަނީ ވަކި ޢުމުރެއްގައެއް ނޫނެވެ. ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވުމަކުންނޫނެވެ. އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އީމންކަމާއި ﷲ ތަޢާލާއަށް އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށެވެ. ވަކީލުކުރެވޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.   

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.