Mar 3, 2021
2799 Views
Comments Off on ދަރިން ހަސަދައާ އެސްފީނާއިން އަދި ސިހުރުން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި ކުރަން ރަނގަޅު ދުޢާއެއް!
0 0

ދަރިން ހަސަދައާ އެސްފީނާއިން އަދި ސިހުރުން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވެވުން އެދި ކުރަން ރަނގަޅު ދުޢާއެއް!

Written by

ކުއްޖާ އުފަންވީންސުރެ އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިންނާއި މީސްތަކުންގެ ހަސަދަ އާއި އެސްފީނާއިން އަދި ސިހުރުހަދާ މީހުންގެ ސިހުރުން ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ. ވީމާ އެކަމަށް އެދި ދުޢާކުރަމުން ގެންދާށެވެ! ދުޢާކުރަންވީ ހަމައެކަނި ކަމެއް ކުރިމަތިވުމަކުންނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ!  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.