Mar 3, 2021
3581 Views
Comments Off on ދިރިއުޅުމާއިމެދު މާޔޫސްކަމުގައިވާ ތަޤްވާވެރި ކޮންމެ އަންހެނަކަށް މިއީ އެންމެ އަގުހުރި ހަދިޔާއަށްވާނެ! އިން ޝާ ﷲ
0 0

ދިރިއުޅުމާއިމެދު މާޔޫސްކަމުގައިވާ ތަޤްވާވެރި ކޮންމެ އަންހެނަކަށް މިއީ އެންމެ އަގުހުރި ހަދިޔާއަށްވާނެ! އިން ޝާ ﷲ

Written by

އޭނާއަކީ އުމުރުން 40 ފަހަނައަޅާފައިވާ އަންހެނެކެވެ. ޢިއްފަތްތެރިއެކެވެ. ކައިވެނީގެ ބޭރުން އެއްވެސް ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހިފައިހުރި އަންހެނެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަކީ ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށްޓަކައި ފުރިހަމައަށް ފަރުދާކުރެވިފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ ތަޤްވާވެރިއެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި ފުރިހަމައަށް ސާބިތުވާން ބޭނުން އަންހެނެކެވެ. އެކަމަސްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނެކެވެ. މަދުރެއަކު ނޫނީ ފަތިސްނަމާދު ވަގުތުގައި ފަތިސްނަމާދުކުރެއެވެ. އަދި ދަމުނަމާދުވެސް ކުރެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.