Mar 3, 2021
260 Views
Comments Off on ދުޢާ ޢިޖާބަވުން އަވަސްވުމަށް އެދޭ މީހާ ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ!
0 0

ދުޢާ ޢިޖާބަވުން އަވަސްވުމަށް އެދޭ މީހާ ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ!

Written by

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ކުރުމުގައި ވެސް އަދަބުތަކެއްވެއެވެ. އެގޮތުން ދުޢާކުރުމުގައިވެސް އަދަބުތަކެއްވެއެވެ. ދުޢާ ޢިޖާބަކުރެއްވެވުން އަވަސްވުމަށް އެދޭމީހާ އެ އަދަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ދުޢާކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.  ދުޢާ ކުރުމަކީ އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއިއެކީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޅުކަމެކެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.