Mar 3, 2021
162 Views
Comments Off on ޖުމްލަ ދަރަނި 79.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް
0 0

ޖުމްލަ ދަރަނި 79.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

Written by

ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ދަރަނި 79.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭރުގެ ދަރަނި ހުރީ 38 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. އެތެރޭގެ ދަރަނި 41.7 ބިލިއަނަށް އަރަ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.